Leerlingenraad

Als school vinden we het belangrijk dat we weten wat er speelt en leeft bij de kinderen. De mening van de kinderen is belangrijk en nemen we ook serieus. We vragen hier regelmatig naar in onze klassen maar hebben ook een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 4 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer 1x in de 8 weken met de directeur over dingen die op school gebeuren of georganiseerd moeten worden. De verkiezingen voor de leerlingenraad vinden plaats in september. 

 

Leden van de Leerlingenraad 2016-2017

Groep 5  Sanne   
Groep 6  Joris     
Groep 7  Guusje    
Groep 8  Lisa

    

Waarom een leerlingenraad?

Een leerlingenraad dient goed te kunnen luisteren naar de wensen van de andere kinderen en deze kunnen overbrengen aan de directeur en leerkrachten van de school. Samen praten ze over mogelijke oplossingen en worden er nieuwe ideeën ingebracht. Daarnaast heeft de leerlingenraad als taak om, samen met alle andere kinderen, een veilige en gezellige school te creëren. Zij komen op voor anderen en nemen hun verantwoordelijkheid. 
Ook vinden we het belangrijk dat we betrokkenheid van leerlingen bij school bevorderen, ze spelenderwijs kennis laten maken met de democratische beginselen en dat dat we samen kunnen praten over de kwaliteit van ons onderwijs. 

leerlingenraad nieuws

In de groepen 5 t/m 8 hebben de verkiezingen van de leden voor de leerlingenraad plaatsgevonden. De volgende leerlingen gaan alle leerlingen vertegenwoordigen in de leerlingenraad: Sanne uit groep 5, Joris uit groep 6, Guusje uit groep 7 en Lisa uit groep 8. Inmiddels hebben we de eerste bijeenkomst alweer gehad. We hebben het gehad over hoe we samen vergaderen, wat het betekent om lid te zijn van de leerlingenraad en wat notuleren is en hoe we dat gaan doen. We hebben samen afgesproken dat de leden van de leerlingenraad ook in de groepen 1 t/m 4 vòòr elke leerlingenraad-bijeenkomst gaan vragen of er zaken zijn die we moeten bespreken. Joris zal dit doen voor groep 3, Lisa en Guusje voor groep 1-2 en Sanne voor groep 5. We hebben gesproken over wat er leeft in de groepen. En over de onderwerpen die we dit schooljaar willen bespreken. Dit zijn o.a. bloklessen gymspeluurtjes in alle groepen voor de start van vakanties, schoolgebouw en gebruik wc’s, inzet van Fides Symbolen in alle groepen. Het was een goede en gezellige lunchbijeenkomst met lekkere chocolademelk en bouillonsoep.

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 18 november.