Schooltijden, vakanties, studiedagen, continurooster en verlof

Schooltijden:

Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden:

Maandag: 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.15 uur tot 15.15 uur
Dinsdag: 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.15 uur tot 15.15 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.15 uur
Donderdag: 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.15 uur tot 15.15 uur
Vrijdag: 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.15 uur tot 15.15 uur
Groep 1 is op vrijdag vrij, groep 2 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Er is elke dag een kwartier voor aanvang van de school toezicht op het schoolplein.

 

Vakanties en vrije dagen:

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie                                 16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie                                   25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie                           12 t/m 16 februari 2018

Pasen (2e Paasdag)                        02 april 2018

Koningsdag                                      27 april 2018 (in meivakantie)

Bevrijdingsdag                                 05 mei 2018 (zaterdag)

Meivakantie                                     23 april t/m 4 mei 2018

Hemelvaart                                      10 en 11 mei 2018 (do en vrij)

Pinksteren (2e Pinksterdag)           21 mei 2018 (maandag)

Laatste schoolmiddag                    06 juli 2018  n.m.

Zomervakantie                                09 juli t/m 17 augustus 2018

 

Continurooster

Op de vrijdagen voorafgaande aan een vakantie houden we een continurooster. Op deze manier komen we tegemoet aan de ouders die vroeger naar hun vakantieadres willen vertrekken. Op deze dagen eten de kinderen van groep 5 t/m 8 op school hun meegebrachte lunchpakket op. Om 14.00 uur zijn zij vrij.

De onderbouw heeft de normale schooltijd, zij zijn dus om 12.00 uur uit.

Continurooster voor groep 5 t/m 8:

vrijdag 13 oktober 2017, vrijdag 22 december 2017, vrijdag 9 februari 2018
vrijdag 30 maart ivm Goede Vrijdag/Kruisweg, vrijdag 20 april 2018
Op de laatste schooldag, 6 juli, zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. 

 

Studiedagen/middagen

Vrije (mid)dagen voor de leerlingen i.v.m. studiedagen leerkrachten

· Dondermiddag 5 oktober 2017 groep 1 t/m 8 vrij

· Woensdagochtend 06 december 2017 groep 1 t/m 4 vrij

· Dinsdagmiddag 13 maart 2018 groep 1 t/m 8 vrij

· Maandag (hele dag) 14 mei 2018 groep 1 t/m 8 vrij

De kinderen in de onderbouw hoeven wettelijk niet zo veel onderwijsuren te maken dan in de bovenbouw. Daarom kunnen we ook meer studie-uren voor onderbouw inplannen.

 

 

Verlofregeling

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden. De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website. Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.