Medezeggenschapsraad

Aan een school zijn veel partijen verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Van oudsher praten deze groepen (geledingen) over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor het personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen.


De MR van onze school bestaat uit 4 personen:


Personeelsgeleding:

Marieke Vervoort (voorzitster) en Suzan van den Heuvel

                               
Oudergeleding:

Esther de Poorter (Secretaris), en  Rob Verhagen             
Karin Adams is adviserend lid. Marieke Vervoort zit namens onze school  in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Voor vragen, reacties of meningen kunt U mailen naar mr@bsboskant.nl