Ouderraad

Natuurlijk wordt er niet alleen in de medezeggenschapsraad met ouders over het beleid van de school gesproken. Ook in de ouderraad komen naast praktische, ook beleidsmatige zaken wel degelijk aan de orde. Doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders, schoolbestuur, schoolleiding en medezeggenschapsraad (MR) met betrekking tot praktische en organisatorische zaken.

 

De ouderraad bestaat uit 6 leden. De ouderraad vergadert ca. 8 keer per jaar. (zie data in de schoolkalender). Tijdens de vergadering zit er namens het team een leerkracht (Rita Bullens) bij.
De ouderraad kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester.

 

SAMENSTELLING OR 2016 -2017

Voorzitter:                     Johan Vissers

Secretaris:                     Henno Bogers

Penningmeester:        Sandra vd Laar

Overige leden:            Angela Brands

                                      Elke van Schaijk

                                      Judith Nijssen

                                      Joanita vd Biggelaar

                                      Sylvia Olislagers

Mailadres:or@bsboskant.nl


Jaarlijks wordt er uit de ouders van de kinderen van groep 1 t/m groep 4 een klassenouder gevraagd.
Voor het schooljaar 2016-2017 zijn dit:
groep 1-2:  Judith Nijssen
groep    3:  Ellis Huijgens en Lionne van den Berk
groep 4-5:  Wendy de Koning
groep 6-7:  Mirjam Welvaarts
groep    8:  Carola van de Laar

 

Voor de ouderraad wordt er bij een aftredend lid een vertegenwoordiger door en uit de ouders gekozen.

Taken en bevoegdheden

Medeorganisatie van diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten, vanuit werkgroepen, waaronder:

 • Binnenschoolse activiteiten:
 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Carnaval
 • Pasen
 • Schoolreisje
 • Schoolkamp
 • Musical/afscheid groep 8
 • Sportdag
 • Afscheid leerlingen

 

Buitenschoolse activiteiten:

 • namens de ouders bepaalde vraagstukken doorspelen aan de MR, directie, de leerkrachten of het schoolbestuur
 • het organiseren van thema-avonden 
 • adviserende / signalerende rol richting MR, directie, team, bestuur 

 

Diverse aanvullende activiteiten zoals, hoofdluiscontrole, poetsavonden, verkeersveiligheid rondom school/ speeltoestellen, schoolfotograaf. Voor de organisatie van elke activiteit is een afzonderlijke werkgroep, bestaande uit leden van de ouderraad en één of meerdere leerkrachten. Bij de meeste activiteiten zijn naast deze mensen extra ouders nodig. Denk bijvoorbeeld aan het versieren van de gebouwen, het begeleiden van de kinderen tijdens de activiteiten en het opruimen na afloop.


Uw hulp is onmisbaar. Wij rekenen op uw steun!


IDEEËN EN SUGGESTIES
Hebt u suggesties voor de invulling van activiteiten? Hebt u tijd om hand- en spandiensten te verrichten bij de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten? Of wilt u meer weten over de activiteiten van de ouderraad? Spreek dan één van de leden aan of mail naar:or@bsboskant.nl.