Schooldocumenten

Op deze pagina vindt u diverse schooldocumenten welke voor u van belang zijn en u vanaf deze pagina kunt downloaden.

 

De schoolorganisatie
- Schoolgids, deel 1 algemene informatie

Schoolgids, deel 2 praktische informatie

Schoolgids, deel 3 algemene informatie SKOSO

 

Aanmelden en verlof
Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Verlofformulier
Aanname, schorsing en verwijdering

 

Protocollen en regelingen
Douchen na de gym
Medisch handelingsprotocol

 

Medische protocollen

Vanuit medisch oogpunt zijn er diverse protocollen beschikbaar. We werken met een intern protocol en daarnaast stelt de GGD ook diverse informatiebrieven beschikbaar welke relevant zijn voor scholen. Hieronder vindt u de belangrijkste op een rijtje. 

 

Interne documenten

-Medisch handelingsprotocol 
(Dit document bevat het aanvraagformulier voor ondersteuning bij medicijngebruik)

 

GGD documenten

- Informatiebrief luizen 
(Wij controleren de kinderen elke woensdag na de vakantie op luizen)
- Informatiebrief kinkhoest
- Informatiebrief Q-koorts
- Informatiebrief waterpokken