Alle vormen van opvang op onze school worden verzorgd door kinderopvang ‘De Verbinding’. Deze kinderopvang is in en bij het gebouw van onze school aanwezig. Er wordt gewerkt met doorlopende leerlijnen zodat jonge kinderen worden voorbereid op hun schoolloopbaan. Er is samenwerking met de school waardoor opvang en onderwijs goed op elkaar aansluiten.

 

Op onze school is er peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar op maandag- woensdag- en donderdagochtend. Er is kinderdagopvang bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan beide ouders werken. Buitenschoolse opvang (BSO) wordt geboden op maandag, dinsdag en donderdag, zowel voor schooltijd vanaf 7.45 uur als na schooltijd tot 18.30 uur. De buitenschoolse opvang vindt plaats binnen de schoolruimte en zijn directe omgeving. Voorlopig maakt de BSO-gebruik van de ruimtes van de peuteropvang en de kinderopvang.

 

Overblijven (tussenschoolse opvang-TSO)

Kinderen die gebruik maken van de mogelijkheid om op school tussen de middag over te blijven, krijgen een verse lunch aangeboden, bestaande uit brood met hartig en/of zoet beleg, melk en fris.

Het meenemen van brood van thuis is niet nodig. Aan- en afmeldingen kunt u doorgeven via de mail aan boskant@deverbinding-sintoedenrode.nl of sms-en naar 06-19452142. Ook afmelden bij ziekte van uw kind, is noodzakelijk. Wanneer er in de TSO iets is gebeurd met uw kind, neemt de coördinator met u contact op om te bespreken welke acties er ondernomen moeten worden. Nadere informatie over de TSO en over de organisatie vindt u op de website: www.deverbinding-sintoedenrode.nl

 

Meer informatie over bovenstaande opvangmogelijkheden vindt u op de website:

www.deverbinding-sintoedenrode.nl