Leerlingenraad

Als school vinden we het belangrijk dat we weten wat er speelt en leeft bij de kinderen. De mening van de kinderen is belangrijk en nemen we ook serieus. We vragen hier regelmatig naar in onze klassen maar hebben ook een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 4 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer 1x in de 8 weken met de directeur over dingen die op school gebeuren of georganiseerd moeten worden. De verkiezingen voor de leerlingenraad vinden plaats in september. 

 

Leden van de Leerlingenraad 2017-2018

Groep 5  Jibbe
Groep 6  Indy     
Groep 7  Fenna    
Groep 8  Gijs

    

Waarom een leerlingenraad?

Een leerlingenraad dient goed te kunnen luisteren naar de wensen van de andere kinderen en deze kunnen overbrengen aan de directeur en leerkrachten van de school. Samen praten ze over mogelijke oplossingen en worden er nieuwe ideeën ingebracht. Daarnaast heeft de leerlingenraad als taak om, samen met alle andere kinderen, een veilige en gezellige school te creëren. Zij komen op voor anderen en nemen hun verantwoordelijkheid. 
Ook vinden we het belangrijk dat we betrokkenheid van leerlingen bij school bevorderen, ze spelenderwijs kennis laten maken met de democratische beginselen en dat dat we samen kunnen praten over de kwaliteit van ons onderwijs. 

leerlingenraad nieuws

Onder het genot van een kop chocolademelk of glas limonade zijn we onze eerste vergadering in de personeelskamer gestart. De betrokkenheid was groot en we zijn tot een aantal mooie ideeën en voorstellen gekomen die we hieronder hebben samengevat.

-          Mogen en kunnen wij meehelpen om de speelplaats weer veilig en mooi te maken? Wij kunnen samen met meneer Arie karweitjes opknappen.  Als  leerlingen meer betrokken worden bij de speelplaats komen er in de toekomst waarschijnlijk ook minder vernielingen. Dan weten we hoeveel werk het kost.

-          Verzoek om nog een keer in alle klassen mede te delen dat de rood-witte linten op de speelplaats niet voor niets hangen. Nu spelen nog veel kinderen achter de linten.

-          Graag aandacht voor de moestuin.  Kunnen we in het voorjaar weer goede afspraken met meneer Jo maken?

-          Graag aandacht voor de Wc’s  bij groep 3/4 - 5/6 .  Er ligt vaak water op de grond.

-          We zouden graag meer samen met andere klassen willen werken. Nieuwsbegrip doen we al met andere klassen  en soms ook programmeren. Dit zou ook leuk zijn bij meerdere vakgebieden zoals crea of projecten.

Volgende vergadering staat gepland voor woensdag 29 november 2017 van 11.45-12.15

Zoals je kunt lezen hebben we 4 kanjers in de leerlingenraad. Ik ben er trots op! TOP!

 

Mede namens,  Jibbe, Indy, Fenna en Gijs

Juf Helma Otten