Leerlingenraad

Als school vinden we het belangrijk dat we weten wat er speelt en leeft bij de kinderen. De mening van de kinderen is belangrijk en nemen we ook serieus. We vragen hier regelmatig naar in onze klassen maar hebben ook een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 4 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer 1x in de 8 weken met de directeur over dingen die op school gebeuren of georganiseerd moeten worden. De verkiezingen voor de leerlingenraad vinden plaats in september. 

 

Leden van de Leerlingenraad 2018-2019

 

Indy en Juul, groep 7/8

Roy en Zinzi, groep 5/6

 

Waarom een leerlingenraad?

Een leerlingenraad dient goed te kunnen luisteren naar de wensen van de andere kinderen en deze kunnen overbrengen aan de directeur en leerkrachten van de school. Samen praten ze over mogelijke oplossingen en worden er nieuwe ideeën ingebracht. Daarnaast heeft de leerlingenraad als taak om, samen met alle andere kinderen, een veilige en gezellige school te creëren. Zij komen op voor anderen en nemen hun verantwoordelijkheid. 
Ook vinden we het belangrijk dat we betrokkenheid van leerlingen bij school bevorderen, ze spelenderwijs kennis laten maken met de democratische beginselen en dat dat we samen kunnen praten over de kwaliteit van ons onderwijs. 

leerlingenraad nieuws

Woensdagmorgen 21 november hebben we onze tweede bijeenkomst met de leerlingenraad gehad.

We hadden dit keer weinig briefjes in de brievenbus.  Vragen en opmerkingen hebben we weer in een rondje langs alle groepen kunnen vertellen.

Ook hebben we bij deze vergadering gesproken over het onderwijs in de toekomst. We mochten  onze ideeën, wensen kenbaar maken. Juf Helma heeft ze allemaal opgeschreven.

Als Paul Meessen , directeur bestuurder, op schoolbezoek komt wil hij hier met ons ook over praten.

Fijn dat we zo mee mogen denken over het onderwijs op onze school.

Namens Indy en Juul, groep 7/8

                Roy en Zinzi, groep 5/6

Juf Helma Otten