Schooltijden, vakanties, studiedagen, continurooster en verlof

Schooltijden:

Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden:

Maandag: 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.15 uur tot 15.15 uur
Dinsdag: 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.15 uur tot 15.15 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.15 uur
Donderdag: 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.15 uur tot 15.15 uur
Vrijdag: 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.15 uur tot 15.15 uur
Groep 1 is op vrijdag vrij, groep 2 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Er is elke dag een kwartier voor aanvang van de school toezicht op het schoolplein.

 

Vakanties

 •  Herfstvakantie maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
 •  Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
 •  Voorjaarsvakantie maandag 4 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019
 •  Meivakantie maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
 •  Zomervakantie maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019


Vrije (mid)dagen voor de leerlingen

 •  2e Paasdag maandag 22 april 2019 ( valt in de meivakantie)
 •  Hemelvaart donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
 •  2e Pinksterdag maandag 10 juni 2019
 •  Laatste schooldag vrijdag 5 juli 2019, tot 12.00 uur les, daarna vrij.


Vrije (mid)dagen voor de leerlingen i.v.m. studiedagen leerkrachten

 •  Donderdag 4 oktober 2018 groep 1 t/m 8 vrij
 •  Donderdag 6 december 2018 groep 1 t/m 8 vrij
 •  Donderdagmiddag 17 januari 2019 middag groep 1 t/m 8 vrij
 •  Donderdagmiddag 28 februari 2019 middag groep 1 t/m 8 vrij
 •  Dinsdagmiddag 02 april 2019 middag groep 1 t/m 8 vrij
 •  Donderdagmiddag 16 mei 2019 middag groep 1 t/m 8 vrij
 •  Dinsdagmiddag 18 juni 2019 middag groep 1 t/m 8 vrij

 

Continurooster

Op de vrijdagen voorafgaande aan een vakantie houden wij een continurooster.
Dit zijn:

 •  vrijdag 12 oktober 2018
 •  vrijdag 21 december 2018
 •  vrijdag 1 maart 2019
 •  vrijdag 19 april 2019

Dit betekent dat de kinderen van groep 5 t/m 8 hun meegebrachte lunchpakket op school opeten. Zij krijgen les tot 14.00 uur en zijn dan vrij. De kinderen van groep 2 t/m 4 hebben het gewone vrijdagrooster en zijn om 12.00 uur vrij.
We hebben gekozen voor het continurooster op deze dagen, na overleg met leerkrachten en het luisteren naar ouders, om de kinderen van groep 5 t/m 8 ook eerder aan hun vakantie te kunnen laten beginnen.

 

 

 

Verlofregeling

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden. De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website. Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen. 

 

Vakanties schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie             Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie               Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie       Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Meivakantie                 Maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020

Zomervakantie            Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

 

Vrije (mid)dagen voor leerlingen schooljaar 2019-2020:

Studiedag leerkrachten             Maandag 7 oktober 2019

2e Paasdag                                  Maandag 13 april 2020

Koningsdag                                 Maandag 27 april 2020 (in meivakantie)

Bevrijdingsdag                            Dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart                                  Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag                            Maandag 1 juni 2020

Laatste schoolmiddag               Vrijdag 10 juli 2020 vanaf 12.00 uur