Medezeggenschapsraad

Aan een school zijn veel partijen verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Van oudsher praten deze groepen (geledingen) over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor het personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen.


De MR van onze school bestaat uit 4 personen:


Personeelsgeleding:

Suzan van den Heuvel en Tamira Oosting

                               
Oudergeleding:

Aniek van Hees en  Henno Bogers             
Helma Otten is adviserend lid en zit namens onze school  in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Voor vragen, reacties of meningen kunt U mailen naar mr@bsboskant.nl