Schooldocumenten

Op deze pagina vindt u diverse schooldocumenten welke voor u van belang zijn en u vanaf deze pagina kunt downloaden.

 

De schoolorganisatie
Schoolgids, deel 1 algemene informatie

Schoolgids, deel 2 praktische informatie

Schoolgids, deel 3 algemene informatie SKOSO

 

Aanmelden en verlof
Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
-  Verlofformulier

Luxe verzuim:

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Aanname, schorsing en verwijdering

 

SKOSO en AVG

Privacy verklaring SKOSO 

AVG nieuwsbrief ouders

 

Protocollen en regelingen

Medische protocollen

Vanuit medisch oogpunt zijn er diverse protocollen beschikbaar. We werken met een intern protocol en daarnaast stelt de GGD ook diverse informatiebrieven beschikbaar welke relevant zijn voor scholen. Hieronder vindt u de belangrijkste op een rijtje. 

Interne documenten

-Medisch handelingsprotocol 
(Dit document bevat het aanvraagformulier voor ondersteuning bij medicijngebruik)

GGD documenten

Informatiebrief luizen 
(Wij controleren de kinderen elke woensdag na de vakantie op luizen)
Informatiebrief waterpokken

Zorgplan

klik hier voor het zorgplan van bs Franciscus: Zorgplan 2017-2018

Protocol ICT en Sociale media voor leerlingen

klik hier voor het nieuwe Protocol ICT en Sociale media voor leerlingen

Protocol Verlengde leertijd

klik hier voor het document: Protocol Verlengde Leertijd 2017-2018

Douchen na het gymen

We hebben intern besloten dat we niet langer de kinderen verplichten om te douchen na de gymles. We vinden het een verantwoording van de ouders om de hygiëne met hun kind te bespreken.

Een kind dat wil douchen, krijgt hier  de gelegenheid voor.

We benadrukken dat dit besluit niks te maken heeft met legionella. De gymzaal wordt met regelmaat getest en er zijn geen legionella-problemen.

Fides

Bij ons op school vinden we een fijne sfeer en kinderen die lekker in hun vel zitten erg belangrijk. Om dit te kunnen bereiken maken wij gebruik van een aantal hulpmiddelen. Een aantal jaar geleden hebben wij als team de scholing van “Fides” gevolgd. Inmiddels kunnen wij onszelf “Fides-school” noemen. Daarnaast maken wij gebruik van het plan positieve groepsvorming.

Meer informatie over Fides en positieve groepsvorming:  Fides en positieve groepsvorming